Diwaal Zamfara Nigeria: Maa Fulfude waɗtu janngeede he nder Ɗuɗe laamu he.

Ɗuum ko fodoore nde Bello Matawalla, Guwerneer Zamfara, gooto e dowlaaji Nigeria, fodani Fulɓe tuma nde o heɓi eɓɓaande “Siiñcangol Aynaaɓe”, walla ko ɓe noddirta he ɗemngal Engele “Ruga Settlements” he juuɗe kalfinanooɗo ndeen eɓɓaande o.

Eɗen nganndi Hooreejo leydi Nigeria Muhammad Buhaari, gila nde o ƴetti laamu omo darii e yiylaade fehre ngam ñawndude kareeli hakkunde aynaaɓe e remooɓe e nder dowriiji leydi ndi. Ene jeyaa e pewje deɓe ƴetti noon ndeen eɓɓannde nde ɓe mbiyata: “Ruga Settlements”. Alhajji Mohammad Umar, koolaaɗo kuuɓal to Jaagorgal Kalfinaangal Ndema e Ɓamtaare Dowri, habrii wonnde laamu Federal Nigeria fuɗɗiima sompude ɗiin siñcaanuuji he diiwe 12 he nder 36 dowla.

News Agency of Nigeria (NAN), habrii wonnde guwerneer Diiwal Zamfara taƴii he nder falndeeji 3 diiwaal ngal ɗii, 100 ektaar he nder kala heen nokku ngam sompude heen ɗin siñcaanuuji.

Kono Fulɓe mbiy: “Kala ɗo teew yiyaa won ko maayi.” Ndeen ɗoon fodoore ne ari ko caggal nde Emiir Mafara o, Muhammad Barno, ƴettunooɗo konngol he innde hooreeɓe aada en ɓe, hirjini laamu nguu yoo Fulfulde janngina he nder duɗe he caggal nde o siftiniɓe wonnde Hawsankoore kanum waɗtiino janngineede he duɗe he ko ɓooyi. Ko ndeen guwerneer o yamiri jaagorgal mum kalfinaangal jaŋde o, yoo Fulfulde ɓeyde he tippude jaŋde ndi. Kanko guwerneer oo, o teeŋtinii wonnde, ɗemɗe ngenndiije ɗee njejjittaake e eɓɓaande maɓɓe mahan’de ɗiin siñcaanuuji kesi, duɗe leslese e hakkundeeje.

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.