Mali: Haajooni Fulɓe Ene Mbaree he dow Fenaande

Bamako, Fedde Tabital Pulaaku Mali huccondirii he jaayndeyankooɓe ñalnde Mawbaare (Talaata) 5 Korse (juin) 2020 ngam hollirde mettere mum en he ko Fulɓe torletee to hakkundeere leydi Mali ko tawa alaa ko saabi ɗum tan so wonaa jeyeedeɓe he leñol Fulɓe. Hooreejo fedde Tabital Pulaaku o, Abuu Soh, hollirii wonnde ko Fulɓe ɓee mbaɗetee to hakkundeere leydi ndi koo ene soklini ɗum sanne. He nder kuccondiral e jaayndeyankooɓe (conference de press) kamɓe mawɓe Tabital Pulaaku Mali ɓe kollirii doggol inɗe keewɗe jeeyaaɓe he leñol Fulɓe torlaaɓe ngam takkeede wonnde ko he pelle jihaadiyankooɓe njeya tawa ɗuum ko fenaande nde alaa fof ɗo ɓaggi.

He nder oon diiwaan kooniŋkooɓe leydi ndii nana ngaaltoo Fulɓe ene njagga ɗum en, woɗɓe heen ɓe mbara ɗum en ɓeye ɓe majjina ɗum en ndonka yiyteede. Ɓe ndokkii yeru he wuro wiyeteengo Massadugu. Ɓe mbiy kooniŋkooɓe ɓee njaggii ɗoon Fulɓe 21, heen njeeɗiɗo ɓe nawi ɗum en haa he nder genaale ɓe mbari ɗum en toon. Sappo e nayo heddiiɓe ɓee haa jooni njiytaaka. Ɓe kollirii kadi wonnde hayso fedde Dan Am Ambasagu ndee koko fusaa to bannge laawol ne, e ɓe njokki haajooni nanggude Fulɓe he nder diiwaan he e ɓe torla ɗum en.

2 comments

  • Caggal calminaali am ko dental e darnde e gollal e dow pellital tagii dum ko pulbe ine torlee e kala nokku Afrique e dow mbadi fof kono ko tuubakiri e wonndude baleebe ngemmabe tuubakiri . Yidde mabbe ko fusde kodorde e nokku ilam e duro be joodtoo heen sen tawii gure godde en ngontii hobbe majjube lohaade en ko alay sago pulaar ustoo walla majja .kono bone so tintaama fuuyi pulaar haalete haa darga daro …

    Like

  • Yo Allah Faabo kay woni paabatooɗo

    On njaaraama yo Allah yoɓ on o non nde ngacca ton haajiji mon mbaɗa non men ɗe binndanɗe

    Like

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.