Aadama Soh yahi naworaani ñamaande Fulɓe

Pulaagu winndere, Senegaalnaaɓe haa ɓuri teeŋtude, pinirii sunaare sabu baasal gooto e ɓiyɓe leñol Fulɓe kadi paarnortonooɗo pulaagu e ɗemngal mum Pulaar. Sarɗiyanke Aadama Soh hootii he joom mum hannde Aaɓnde (Altine) 31 Juko 2020 to Kadar wuro ngo o jibinanoo ngo he nder departamaa Liŋngeeri. Aadama Soh suɓanooma won’de sarɗiyanke to batirdu ngenndi Senegaal lawɓi ɗiɗi gila he saha Abdullaay Wadda. Ko nde Makki Sal fooɗanii jappeere hooraagu leydi Senegaal o tawtoyi lannda mum. O heddiima to suudu batirdu ngenndi haa he 2017.

Aadama Soh ene lollirno wonde cuusɗo pasniiɗo hoore mum; ko o kaɓantenooɗo kala ko woni jojjannde Fulɓe, gila he ɗemngal pulaar haa e jojjanɗe aynaaɓe.

PulaarOnline Network (binndipulaar.com, planetfulbe.com, suudubaaba.home.blog) ene yanta he ɓiyɓe leñol ngol fof ngam duwanaade mo nde Allah yurmotoomo, yaafoomo bakkatuuji makko waɗtamo e malaaɓe. Yoo Malaykaaji yurmeende njaɓɓomo, koɗnoyamo to aljanna ɓurɗo toowde yaa barke ndee ɗoo ñalnde Aaɓnde malaand. Min nduwaniima ɓesngu makko kadi min nduwaniima Fulɓe winndere kala.

One comment

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.