Muulde defte Fulfulde ngam janngin’de yonta hannde Ɗemngal ngal hoto ngal maayde, ko huunde nde Hooreejo (Sarkin) Fulɓe Lagos gaddii.

Lagos, Ngeria, Alhajji Muhammad Bammbaaɗo, hooreejo (Sarkin) Fulɓe diiwal Lagos, kadi gardiiɗo Fedde Hooreeɓe Fulɓe Hiirnaange-worgo Nigeria, ardiima uddital wejo defte Pulaar/Fulfulde ñalnde 15 Dewo, Jolal 2020 to wuro Lagos. O feeñinii kulhuli makko he wonnde ɗemngal Pulaar/Fulfulde woni ko e maayrude seeɗa-seeɗa, kono o fodii wonnde ma o daro he no ngal wuurdi.

Kanko laamiɗo Fulɓe Lagos, Muhammad Bammbaaɗo, o siftinii wonnde, he nder Aduna hee, ma won ujunaaje jeegom (6000) ɗemngal ene haale heen, kono keewɗe e majje ngoni ko he maayde e majjude. Yoga e ɗemɗe hannde, kulanaaɗe momtaade ɗee tawetee tan ko he wuro wooto walla nii tawa ko neɗɗo gooto tan heddorii waawde haalde ɗum en. Ɗemngal noon so maayii pinal e daartol joom mum en majjat, sabu ko ɗemngal reeni pinal. Fulɓe noon ko leñol jaajngol, caringol he diiwaan Saahal o kala, tuggude he hiirnaange fay hakkundeere Afrik haa memoyi Maayo-Woɗɗeewo, Fulɓe ene tawee heen. Hayso limoode maɓɓe anndaaka no foti. Kono so yontaaji hannde ɗii kaalaani ɗemngal ngal kadi ndontini ɗum yontaaji garooji maayde ɗemngal ngal jommbaani. Ko ɗuum addani mo pellital muulde defte Pulaar/Fulfulde he kala tolno, ngam mbele sukaaɓe ɓee ene kirjinee he janngude e waawde taraade he maggal . O wiy: “Duɗe janngirɗe ɗee, gaagaa ko ɗe goni lewlewal jeynantoongal ɓiyɓe leñol ngol coñce mum en e kelmeendi ɗemngal mum en, ma ɗe ngon kadi jooɓngol ngon ene yeynoo laawbi fayde he janngo maɓɓe.”

13 comments

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.