Muulde defte Fulfulde ngam janngin’de yonta hannde Ɗemngal ngal hoto ngal maayde, ko huunde nde Hooreejo (Sarkin) Fulɓe Lagos gaddii.

Lagos, Ngeria, Alhajji Muhammad Bammbaaɗo, hooreejo (Sarkin) Fulɓe diiwal Lagos, kadi gardiiɗo Fedde Hooreeɓe Fulɓe Hiirnaange-worgo Nigeria, ardiima uddital wejo defte Pulaar/Fulfulde ñalnde 15 Dewo, Jolal 2020 to wuro Lagos. O feeñinii kulhuli makko he wonnde ɗemngal Pulaar/Fulfulde woni ko e maayrude seeɗa-seeɗa, kono o fodii wonnde ma o daro he no ngal wuurdi.

Kanko laamiɗo Fulɓe Lagos, Muhammad Bammbaaɗo, o siftinii wonnde, he nder Aduna hee, ma won ujunaaje jeegom (6000) ɗemngal ene haale heen, kono keewɗe e majje ngoni ko he maayde e majjude. Yoga e ɗemɗe hannde, kulanaaɗe momtaade ɗee tawetee tan ko he wuro wooto walla nii tawa ko neɗɗo gooto tan heddorii waawde haalde ɗum en. Ɗemngal noon so maayii pinal e daartol joom mum en majjat, sabu ko ɗemngal reeni pinal. Fulɓe noon ko leñol jaajngol, caringol he diiwaan Saahal o kala, tuggude he hiirnaange fay hakkundeere Afrik haa memoyi Maayo-Woɗɗeewo, Fulɓe ene tawee heen. Hayso limoode maɓɓe anndaaka no foti. Kono so yontaaji hannde ɗii kaalaani ɗemngal ngal kadi ndontini ɗum yontaaji garooji maayde ɗemngal ngal jommbaani. Ko ɗuum addani mo pellital muulde defte Pulaar/Fulfulde he kala tolno, ngam mbele sukaaɓe ɓee ene kirjinee he janngude e waawde taraade he maggal . O wiy: “Duɗe janngirɗe ɗee, gaagaa ko ɗe goni lewlewal jeynantoongal ɓiyɓe leñol ngol coñce mum en e kelmeendi ɗemngal mum en, ma ɗe ngon kadi jooɓngol ngon ene yeynoo laawbi fayde he janngo maɓɓe.”

13 comments

 • Musiɗɓe miin Abdullaay jahwo:
  Mi salminii on buy wonaa seeɗa.
  Miin de si wonaa weltanaade on sabu ndee darnde nde darani on
  Fulɓe to ɓaŋŋe janngude ɗemɗe mum en. Awa mi jahrii on buy yah no jannde ndee yahru yehso. Miin de komi jaŋnginooɗo pulaar tigi noon, mino ɗoo ɗo Espaaña.

  Like

  • Njaay Demmba Astel

   Ceerno Abdullaay Jahwo, min mbeltani mi on kadi min njaari on he janngin’de ɗemngal. Yoo Allah won ballo men o rokka wune he golle ɗe. A jaaraama fota.

   Like

 • Miin miijo am e ɗuum, oo gorko pullo, haandi ko e semmbineede laamu makko ŋirlaa kala to pullo walla jiɗɗo fulɓe woni, mi ɓeyda heen yo Allah juutnan—en nguurndam makko.

  Hammadi Jah jooɗiiɗo ɗoo r Bruxelles.

  Like

  • Njaay Demmba Astel

   Min mbiyaniimo aamiin he duwaaw o, kadi miɗo tawtumaa he miijo maa wonnde yoo Allah juutnu laamu makko semmbina ɗum kanko kala pullo jiɗɗo hoore mum fasnii ɗemngal pulaar.

   Like

 • Mohamed Yakhouba Diallo

  Min ko mi pullo Fuuta Jaloo ( Gine Konaakiri). Mi weltanike on fota wonaa seeɗa.
  winnden janngen pular/fulfulde.

  Like

 • Machallah yo alla yetinn faa ndaare

  Like

 • Miyidi fulbe e fulfulde Allah wallu en

  Like

 • Holno mbaɗanmi haa mi heɓa defte pulaar

  Like

 • Mi weltiima e golle ɗee no feewi,
  Kono miɗa wiya jannginooɓe ɗemngal pulaar ,poti ko walleede,ko ɓe tampuɓe no feewi haa wonaa seeɗa,ko e maɓɓe njeyaami ,miɗa waɗda heen ,wonaa waawde ko jinngere ,e yiɗde yoo ngaal jannge sabu ganndal ne tawee e maggal, hannde ɓuri mettude jaŋnginnde ko fuutankooɓe haa teeŋti e nokku mbo njeyeɗaa
  ,e ɗum naamndi dental e waasde ndaarde ko kaari maa ko ɓiiy kaari ,yoo Allah won ballo,Aamin
  Usmaan joob gorko mo bedeŋki,leydi (lesdi) muritani, jooɗiiɗo hannde e beresil

  Like

Leave a Reply to Abdullay Jahwo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.