RFI Fulfulde Ɓeydiima yaajnaade he Jeewte mum en kadi waɗtii rokkude kabaruuji.

Gila he lewru Yarkomaa 2019, RFI (Radio France Internationl) fuɗɗiima waɗde jeewte Pulaar/Fulfulde, kadi gila ndeen ɓe podiino wonnde ma ɓe ɓeydu yaajnude jeewte maɓɓe he ɗemngal Fulfulde. Hannde 14 lewru Jolal 2020 ɓe puɗɗiima jeewte kese he ɗemngal Fulfulde, ene jeyaa heen, caaktugol kabaruuji he Fulfulde lawbi nay ñalawma kala. Ko Pulaar woni ɗemngal sappo e jeegoɓal (16ɓl) kaalteengal he RFI.

Hayso tawii Fulɓe e ko’e mum en ɓooyi dukde fiino no fulɓe dañira rajo mum winndereyeewo, ɗuum gasaani laataade. Ko adii nde ɗuum waɗata, eɗen mbeltanoo RFI, ƴettuɓe fotde yimɓe cappanɗe tato (30) gila e jaayndeyankooɓe haa e haralleeɓe he gardagol jaayndiyanke Malinaajo Abdullay Dikko, ngam waawde waɗe jeewte he ngal ɗemngal kaalateengal ko ene yaha he leyɗeele 20 he nder Afrik.

Porograamuuji maɓɓe ene mbaawi heɗeede he FM à 7:30, 8:30, 13:00 et 17:30 he nder leyɗeele jeenay. Ɗeen ngoni: Burkina Faso, Kameruun, Gambiya, Guinée, Mali, Niger, Sierra Leone,e Senegaal. Ene heɗee kadi to worgori Muritani, e diiwaan lac Tchad. Ko adii ɗuum ala hay rajo international wooto haalanoo Pulaar. Oon tigi ne waawi heɗaaɓe kadi so o yahii to lowre maɓɓe http://www.rfi.fr/ff

Fulɓe Leñol Gootol, Ɗemngal Gootal!

En kaali wonnde Fulɓe ene tawee he lesɗe (leyɗeele) noogaas he nder Afrik, ɗuum, sikka alaa, wonii sabaabu ɗemngal ngal jogaade ngaddinaaji keewɗi ceertuɗi. So en keɗiima hannde RFI Fulfulde ma en tesko ceertugol ɗiin ngaddiinaaji. Ceertugol ngaddinaaji noon fiirti tan ko kuwtorogol kelme pulaar he mbaydiiji ceertuɗi walla no konngnuɗi (konngi) maɓɓe lelortoo ni ceerta, kono kamɓe fof kelme ɗe ɓe kuwtortoo ɗee ko kelme goote, walla fodde 90 he nder 100, ko kelme goote, keddiiɗe ɗee ngoni kelme jiggaaɗe walla pulaaɗe. Ɗuum holliri Pulaar/Fulfulde ko ɗemngal gootal.

6 comments

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.