Category Archives: Jime e Jimɗi Pulaar

Nana Asma’u, dewbo Pullo kaɓananooɗo Wellitaare dewbo duuɓi 100, ko adii dillere Feminisma

Nana Asma’u walla Neene Asmaawu, sabu ko noon woni innde ndee tigi, ko dewbo pullo lolluɗo he nder daartol Afrik kam e daartol diine Islaam. Neene Asmaawu (1793-1864) ko ɓiy Seyku Usmaan Dan Foodiyo, diidnooɗo laamu Fulɓe Sokoto o. Ko o dewbo ganndo, joom tiiɗndi e geɗal mawngal he nder leydi Sokoto (Nigeria), keɗananooɗo kadi o wonnoo.

Jokku taro

Njaay Saydu Amadu: Hol ko foti wonde Mbaydi Yimiyankaagal Kesal

Caggal nde pulaar fuɗɗii huwtoraade alkule latin he maayirɗe sappannde 70, eɗen teskoo jime (poesie) he ɗemngal pulaar ɓeydiima saraade e yaajde no feewi. Ene jeyaa e lollinɓe jime pulaar, Njaay Saydu Amadu ganndiraaɗo Gelongal Fuuta. Kanko e Murɗo Joop, Kayya Joop e Ibraahiima Muktaar Saar, ngadii fiilde leppi jime taw ene yahdinaa e hoɗdu walla gitaar. Arɓe wattan ɓee kala njaɓɓi ko he teppe maɓɓe.

jokku taro

Seyku Umar Bah, Yimiyanke Pulaar o e Jime mum

Ñalnde 26, Mbooy (Mars) 2020, Fuuta Tooro waasi gooto e ɓiyɓe mum korsinnooɗo ngenndi mum, ɓaleeɓe Muritaninaaɓe ne kay mbaasii harbiyanke ndimaagu, baɗɗo cagataagal mum fof he haɓaneede potal e ndimaagu he leydi mum, kono ɗemngal Pulaar e Pulaaryankooɓe aduna kala njahraama yimiyanke mum en ŋana binnduɗo hakke 200 yimre pulaar tawa yoga heen ene fiilaa e leppi ɗi o waɗatnoo ngam hirjinnde e finndin’de.

Jokku taro