Category Archives: Faggudu

Air Senegaal, Mbele maa Noddaandu Fulɓe he Kofgol Juuɗe Noote, e Hol ko Waawi won’de Rewam mum

Salaade Pulaar/Fulfulde jeyee he nder ɗemɗe gollorɗe Air Senegaal, gaa-ga jojjannde Fulɓe yoolaande he nder kuwtorogal ngal leydi fof renndi, ene waɗi kadi yiyannde fagguduyankoore to bannge njulaagu e njeeñcudi. He nder kuule njulaagu wiyaa ko coodoowo ko laamɗo, ɗuum firti jeeyoowo ene foti waɗde kala ko ene weltina kiliyaan mum, wonaa tan mbele haa o sooda laawol gootol, kono mbele kadi omo sooda o soodta.

JOKKU Taro

Air Senegaal, Mettere ɗanniyankeeɓe Fulɓe kam e Noddaadu Yoga e yimɓe wonnde yoo ɗanniyankeeɓe Fulɓe Njow juuɗe mum en he Ndiwoowa Senegaal.

Air Senegaal, Mettere ɗanniyankeeɓe Fulɓe e Noddaadu Yoga e yimɓe wonnde yoo ɗanniyankeeɓe Fulɓe Njow juuɗe mum en he Ndiwoowa Senegaal.He nder balɗe jawtuɗe ɗee gulaali ɗii keewi he nder mejaaji renndo (reseau sociaux) he, taw saabi ɗum ko mettere Fulɓe Senegaalnaaɓe teskaade he nder ndiwoowa kesa kaa, ɗemɗe gollorɗe ɗee Pulaar jeyaaka heen. Ɓe kuwtortoo ko ɗemɗe tati: Farayse, Engele e Jolfe.

Jokku Taro