Category Archives: Afrik

Waɗde Pulaar/Fulfulde Ɗemngal Afrik Winndereyeewal

Renndo waawaa mahaade tawa alaa ɗemngal ari-ndendiyeewal, ngal jooma mum en kala ene nanondira heen. Afrik noon ene anndiraa won’de nokku keewɗo ɗemɗe. Hayso tawii he nder Afrik alaa neɗɗo fof mo waawa haalde haysinno ko ɗemɗe ɗiɗi ne, keeweendi ɗemɗe ɗee waasataa tawa ko ɗum paddal wonno fayde mahgol renndooji jaajɗi he nder jookdu he (haysinno eɗen nganndi nii Afrik waɗiino laamuuji jaajɗi).

Jokku taro

Daartol Senegaal Kuuɓnungol, tummbitte joy gadane ɗee Njaltii.

Winnditaade daartol Senegaal ngam rimɗitin’de hakkillaaji ɓiyɓe leydi ndii, ko ɗuum woni fayndaare goomu daartiyankeeɓe wittooɓe umminɓe eɓɓaande ngam winnditaade daartol Senegaal kuuɓnungol ngol ene tijja maa won noogaas e joy(25) tummbitere .

Jokku Taro

Almaañ: Aminata Toure, suɓaama Cukko Hooreejo Suudu Batirdu

Amina Toure ko suka dewbo Afrikaanjo-Almaañnaaj, ko noon o innitortoo sabu ko Almaañ o jibinaa, ko toon ne o jeya, kono jibnaaɓe makko ko ɗanniyankeeɓe ko Mali ummii ɗanni toon to Almaañ. Ñalnde 28 Juko/Aout o naatii he daartol Almaañ. Sabu he ndeen ñalnde o suɓaama Cukko Hooreejo Suudu Batirdu e gootal e diiwe Almaañ (walla mbiyen Dowla) biyeteengal Schleswig-Holstein. He nder ɗiin suɓngooji ko kanko dañi toɓɓi 46 he nder daaɗe 69. Ko kanko woni Afriknaajo-Almaañnaajo gadiiɗo jooɗaade he ndeen ɗoon jappeere.

Jokku Taro

Diwaal Zamfara Nigeria: Maa Fulfude waɗtu janngeede he nder Ɗuɗe laamu he.

Ɗuum ko fodoore nde Bello Matawalla, Guwerneer Zamfara, gooto e dowlaaji Nigeria, fodani Fulɓe tuma nde o heɓi eɓɓaande “Siiñcangol Aynaaɓe”, walla ko ɓe noddirta he ɗemngal Engele “Ruga Settlements” he juuɗe kalfinanooɗo ndeen eɓɓaande o.

Jokku Taro

Ñalgu Winndere Ɗemngal Neeniwal

E nder batu mum jooɗinoongu e lewru jolal (novembre) 1999, UNESCO (Fedde Ngootaagu Dowlaaji ngam Nehdi, Ganndal e Pinal) nonondiri e waɗtude 21 colte Nyalngu Winndere Ɗemngal Neeniwal. Tuggude e hitaande 2000 nyalngu ngu ene mawninee e nder leyɗeele aduna ɗe kala. Fayndaare UNESCO ko hirjinde e paamgol darnde ɗemngal e nder pinal aadee.Ɗemngal ko kuwtorgal ɓurngal doolnude e hatojineede ngam deengol donaaɗi e ƴellitgol pinal aade. Kuwtorogol ɗemngal neeniwal ngam nehde sukaaɓe lenyol e ƴellitde ganndal ko jojjannde kala lenyol.                   

Jokku Taro

Ɗemɗe Afriknaaje: Hol heen ɓurɗe yaajde to bannge saraade e heewde haalooɓe?


He nder Afrik ko ene ɓura ujjunnaaje ɗiɗi (2000) ɗemngal ene tawee heen. Hay ɗuum ne tawa en limaani heen ɗemɗe koɗe naatɗe he jookdu nduu he ujunanɗe ɗiɗi jawtude ɗee, ko wayno ɗemɗe tuubakooɓe (farayse, engele, purtugees, españool e Afrikaans), Arabeere, walla ɗemɗe maleyo-polonisiyankeeje ko wayno Malgaas, Bushpuri walla Urdu.
Jokku Taro
« Older Entries